Localización

1señal.svg. Na A-6 ou na A-8 tome a saída 522AB cara a N-634, en dirección Baamonde.

2. Na rotonda, dirección Baamonde pola N-634.

3. Na rotonda, tome a cuarta saída en dirección Lugo pola N-VI .

4. A 200 metros xire á dereita dirección Praia Fluvial de Baamonde.