Galería fotografíca

Limpeza e reparación da zona de baño

Limpeza e reparación da zona de baño

Homenaxe Xoán Corral

Homenaxe a Xoán Corral

#CaminoSantiagoCERCUD

#CaminoSantiagoCERCUD

Tus Fotos

Tus Fotos

Instalaciones


Instalaciones

Actividades

Actividades

Visita C.D. Lugo


Visita C.D. Lugo

Vista U.M.E.

Comida UME (01/06/10)

Temporal Gong


Temporal Gong

Riada 31-01-2015

Riada 31 xaneiro 2015